Knoops producties

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Muziek

Waarde bezoeker!

U die deze prachtige website, vervaardigd door John Hellewegen, bezoekt, groeten wij recht hartelijk.
Deze site biedt U de mogelijkheid kennis te nemen van een groot aantal verhalen, die ondergetekenden over een periode van zo’n 35 jaar hebben geschreven.
Veruit de meeste werden jaarlijks in de herfst, zo tegen Kerstmis, geschreven en gepubliceerd, en dan bij wijze van Kerstgroet verstuurd aan familie, vrienden, bekenden en collega’s.

Dat ze ook U enkele – of misschien wel vele – genoeglijke uren mogen bezorgen is de oprechte wens van de schrijvers,

Wim Knoops  en
Leo Knoops

 
 


________________________________________________________________________________________________________________________________________
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag, voor commerciële doeleinden, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijvers.
Deze site is auteursrechtelijk beschermd. © 2012, JpcH


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu